Verwijzers

Algemene informatie over de werkwijze van Monucare


Verwijzers

Als u een cliënt verwijst naar Monucare wordt diegene uitgenodigd voor een intake/kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vaak het eerste face-to-face contact met de cliënt. Tijdens de intake wordt de hulpverleningsvraag vastgesteld. De cliënt en de hulpverlener kijken vervolgens samen naar de best passende begeleidingsvorm. Ook voor zowel psychologisch diagnostiek of behandeling kunnen cliënten doorverwezen worden naar Monucare.


FACE TO FACE

Client wordt uitgenodigd voor een intake/kennismakinsgesprek


HULPVERLENINGSVRAAG

In de intake wordt de hulpverleningsvraag vastgesteld.


BEGELEIDINGSVORM

De cliënt en de hulpverlener kijken vervolgens samen naar de best passende begeleidingsvorm


Postadres

Arend Keldermanstraat 30
7415 NM Deventer

Bereikbaarheid
Wij zijn 24/7 telefonisch bereikbaar.
0570 - 23 84 00

Copyright by Anka Consultancy 2020. All rights reserved.